6/9/2023 5:31:46 PM

NB! Det blir ikke utbetaling av refusjon for spillolje i juli på grunn av ferieavvikling.

 

NB! Brukerstøtte har telefontid mandager, tirsdager og torsdager.

Henvendelser til brukerstotte@avfallsdeklarering.no besvares som tidligere.

Nyheter

Oppsummering etter demomøte for ny avfallsdeklarering.no

Publisert: 7/5/2024

Miljødirektoratet viser til teams-møte 12. juni der vi demonstrerte fra ny løsning for avfallsdeklarering.no, så langt vi foreløpig har kommet.  

Les mer

Merking av faktura og riktig fakturaadresse

Publisert: 6/5/2020

Avfallsmottak som ønsker spesiell merking av faktura, bes registrere merkingen i feltet "Faktura fritekst" i Avfallsdeklarering/Admin.modul/Bedriftsprofil. Riktig fakturaadresse registreres også i Bedriftsprofil.

 

Miljødirektoratet får av og til tilbakemelding fra avfallsmottak om at de ønsker bestemt merking av faktura på deklarasjonsgebyr. Det er avfallsmottaket selv som må registrere spesiell merking. Det gjøres i bedriftsprofilen som finnes i administrasjonsmodulen. Merkingen registreres i feltet "Faktura fritekst". Riktig fakturaadresse registreres også i bedriftsprofil, hvis den er en annen enn postadressen.

Les mer

Elektronisk samdeklarering

Publisert: 1/14/2020

Samdeklarering har i mange år vært en etablert praksis ved viderelevering av deklarert farlig avfall. Det har tidligere ikke vært anledning til å gjøre dette i Avfallsdeklarering. Det er nå mulig å samdeklarere elektronisk etter samme prinsipper som tidligere.

Samdeklarering er å føre deklarert farlig avfall av samme type over på en felles samledeklarasjon ved viderelevering av avfallet. Merk at det fortsatt er slik at alt avfall først skal være deklarert fra produsent på vanlig måte.

Farlig avfall som omfattes av refusjons- og/eller bransjeordninger skal ikke samdeklareres. Dette gjelder f.eks. spillolje og PCB-holdige isolerglassruter*. Bortsett fra for refusjonsberettiget spillolje (7011) er det ikke lagt inn begrensninger i systemet for hva slags avfall som kan samdeklareres. Det er derfor viktig at den som samdeklarerer kun gjør dette for avfall som kan samdeklareres, og at det kun er avfall av samme type som inngår i en samledeklarasjon.  

Mottakere som skal samdeklarere må opptre som produsent for å opprette en samledeklarasjon. Skjemaet finnes der man finner skjema for ny deklarasjon.

Hvem kan samdeklarere?

Det er kun mottakere av deklarert farlig avfall som kan samdeklarere. Virksomheter som leverer farlig avfall (produsenter) har ikke anledning til å samdeklarere og  skal fylle ut vanlige skjemaer slik som tidligere.

Det er ikke et krav å samdeklarere, men dersom det gjøres, skal det samdeklareres elektronisk i Avfallsdeklarering.no på samledeklarasjonsskjemaet som finnes i løsningen, ikke på det tidligere PDF-skjemaet.

 

*Kommunale mottak kan samdeklarere PCB-ruter dersom de har avtalt dette med returselskapet.

Mer informasjon finnes i veileder.

 

 

Les mer

Mottak kan ikke lenger deklarere produsenters avfall i sitt navn

Publisert: 9/11/2017

Vi viser til tidligere informasjon om mulig praksis hos avfallsmottak i tilfeller der avfallsprodusenter kom til mottak, ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no og dermed ikke hadde registrert seg i Avfallsdeklarering. Miljødirektoratet har tidligere åpnet for at mottaket i unntakssituasjoner kunne deklarere avfallet på seg selv, for å slippe å avvise avfallsprodusenten. Produsenten skulle informeres om Avfallsdeklarering.no, og hvordan komme i gang, slik at deklareringen kunne skje riktig neste gang.

Les mer

Fakturaspesifikasjon - Kolonneoverskriften faktura kan være kilde til forvirring

Publisert: 7/17/2017

Fra og med siste fakturering kan fakturamottaker se fakturagrunnlaget ved å klikke på lenken Faktura på arbeidsflaten.

I vinduet Fakturaspesifikasjon finnes en tabell. Kolonneoverskriften "Faktura" som finnes lengst til venstre i tabellen, kan være kilde til forvirring.

Les mer

Ny visuell profil

Visuell profil vil bli endret i løpet av oktober 2017