Nyheter

Mottak kan ikke lenger deklarere produsenters avfall i sitt navn

Publisert: 11.09.2017

Vi viser til tidligere informasjon om mulig praksis hos avfallsmottak i tilfeller der avfallsprodusenter kom til mottak, ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no og dermed ikke hadde registrert seg i Avfallsdeklarering. Miljødirektoratet har tidligere åpnet for at mottaket i unntakssituasjoner kunne deklarere avfallet på seg selv, for å slippe å avvise avfallsprodusenten. Produsenten skulle informeres om Avfallsdeklarering.no, og hvordan komme i gang, slik at deklareringen kunne skje riktig neste gang.

Les mer

Fakturaspesifikasjon - Kolonneoverskriften faktura kan være kilde til forvirring

Publisert: 17.07.2017

Fra og med siste fakturering kan fakturamottaker se fakturagrunnlaget ved å klikke på lenken Faktura på arbeidsflaten.

I vinduet Fakturaspesifikasjon finnes en tabell. Kolonneoverskriften "Faktura" som finnes lengst til venstre i tabellen, kan være kilde til forvirring.

Les mer

Ny visuell profil

Visuell profil vil bli endret i løpet av oktober 2017.