Vi bytter leverandør av tekniske tjenester for Avfallsdeklarering.no

I forbindelse med av vi bytter leverandør av tekniske tjenester for Avfallsdeklarering.no, gjøres det endringer i teknisk infrastruktur. Dette vil skje i perioden 18.11.2019 -1.1.2020.

Det skal ikke påvirke driften av Avfallsdeklarering og Spilloljemodulen, men dersom dere likevel opplever ustabilitet i denne perioden kan dette være årsaken.  Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

 

Spillolje

Vi benytter anledningene til å minne om at det er viktig at dere har gode rutiner for å kvalitetssikre informasjonen i refusjonsanmodningen, før dere  forsegler tanken.

http://tema.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/avfall/spilloljemodul-avfallsdeklarering_veileder-refusjonsanlegg.pdf

Om løsningen

Avfallsdeklarering.no er en løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen benyttes av aktører med deklarasjonsplikt, myndigheter og andre som ønsker innsyn i deklarert avfall. 

Avfallsdeklarering.no er ikke tilrettelagt for bruk på mobiltelefon.

Logg inn

Glemt passord?

Hvem må deklarere?

Avfallsprodusenter og mottakere er pliktige å deklarere farlig avfall.

Husholdninger og privatpersoner trenger ikke deklarere avfall, men skal opplyse om innholdet i avfallet ved levering til kommunale innsamlingsordninger.

Hva skal deklareres?

Avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt skal deklareres.

Avfall som verken er farlig eller radioaktivt, smittefarlig avfall, ordinært avfall, kasserte eksplosiver skal ikke registreres i denne databasen.

Hvorfor?

Farlig avfall kan forårsake skader på miljø, mennesker og dyr.

Deklarering gjør at myndighetene får oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått og hvem som har tatt hånd om det.