Spilloljemodulen er klar primo september 2018

Løsningen for elektronisk søknad om refusjon for spillolje er klar primo september og er en integrert del av Avfallsdeklarering.no.

Tre refusjonsanlegg har sagt seg villig til å være pilotbrukere. De er nå i gang med å bruke løsningen. Pilotene er stort sett fornøyd, men har kommet med noen forbedringspunkter som vi tar til følge før alle får tilgang.

Dersom alt går etter planene skal anmodning om refusjon for refusjonsberettiget spillolje som sendes etter 1. oktober gjøres elektronisk. Vi vil bekreftet dette når vi åpner for alle refusjonsanleggene.


Om løsningen

Avfallsdeklarering.no er en løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen benyttes av aktører med deklarasjonsplikt, myndigheter og andre som ønsker innsyn i deklarert avfall. 

Avfallsdeklarering.no er ikke tilrettelagt for bruk på mobiltelefon.

Logg inn

Glemt passord?

Hvem må deklarere?

Avfallsprodusenter og mottakere er pliktige å deklarere farlig avfall.

Husholdninger og privatpersoner trenger ikke deklarere avfall, men skal opplyse om innholdet i avfallet ved levering til kommunale innsamlingsordninger.

Hva skal deklareres?

Avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt skal deklareres.

Avfall som verken er farlig eller radioaktivt, smittefarlig avfall, ordinært avfall, kasserte eksplosiver skal ikke registreres i denne databasen.

Hvorfor?

Farlig avfall kan forårsake skader på miljø, mennesker og dyr.

Deklarering gjør at myndighetene får oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått og hvem som har tatt hånd om det.