Spilloljemodul er klar

Løsningen for elektronisk søknad om refusjon for spillolje er klar til bruk for alle refusjonsanlegg. Fra 1. oktober skal alle nye refusjonsanmodninger sendes inn elektronisk i spilloljemodulen i Avfallsdeklarering.no.

Vilkårsdokumentet for refusjon av spillolje er oppdatert pr 1. oktober 2018. Nytt vilkårsdokument er her.

Dersom dere har en påbegynt refusjonsanmodning/tank kan denne ferdigstilles iht. vilkårdokument av 1. mai 2016, men den må sendes i løpet av 2018.

Brukerveiledning for spilloljemodulen er her.


Om løsningen

Avfallsdeklarering.no er en løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen benyttes av aktører med deklarasjonsplikt, myndigheter og andre som ønsker innsyn i deklarert avfall. 

Avfallsdeklarering.no er ikke tilrettelagt for bruk på mobiltelefon.

Logg inn

Glemt passord?

Hvem må deklarere?

Avfallsprodusenter og mottakere er pliktige å deklarere farlig avfall.

Husholdninger og privatpersoner trenger ikke deklarere avfall, men skal opplyse om innholdet i avfallet ved levering til kommunale innsamlingsordninger.

Hva skal deklareres?

Avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt skal deklareres.

Avfall som verken er farlig eller radioaktivt, smittefarlig avfall, ordinært avfall, kasserte eksplosiver skal ikke registreres i denne databasen.

Hvorfor?

Farlig avfall kan forårsake skader på miljø, mennesker og dyr.

Deklarering gjør at myndighetene får oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått og hvem som har tatt hånd om det.