Innhold

Regelverk

 

Avfallsforskriften (kapittel 11 og 16) stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering (jf. §§11-12 og 16-9). Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet og Statens Strålevern. Opplysningene er nødvendig for at den videre håndteringen av avfallet skal skje på forsvarlig måte.

Det finnes også annet regelverk som kan være relevant i forbindelse med levering, deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall. En liste med lenker til relevant regelverk finnes til høyre på denne siden. NB! Listen er ikke uttømmende.