Refusjonsanlegg

Det vil ikke bli utbetaling av refusjon for spillolje i april 2019.

Avfallskoder

Avfallsstoffnummer

Last ned avfallsstoffnummer XML

Last ned avfallsstoffnummer CSV (Excel)


EAL-koder

Farlig avfall

Last ned EAL-koder XML

Last ned EAL-koder CSV (Excel)