Innhold

Avfallskoder

 

 

Last ned avfallsstoffnummer XML

Last ned avfallsstoffnummer CSV (Excel)

Avfallsstoffnummer

Last ned EAL-koder XML

Last ned EAL-koder CSV (Excel)

Farlig avfall

EAL-koder