6/9/2023 5:31:46 PM

NB! Det blir ikke utbetaling av refusjon for spillolje i juli på grunn av ferieavvikling.

 

NB! Brukerstøtte har telefontid mandager, tirsdager og torsdager.

Henvendelser til brukerstotte@avfallsdeklarering.no besvares som tidligere.

Elektronisk samdeklarering

Publisert: 1/14/2020 - Tilbake til artikkeliste

Samdeklarering har i mange år vært en etablert praksis ved viderelevering av deklarert farlig avfall. Det har tidligere ikke vært anledning til å gjøre dette i Avfallsdeklarering. Det er nå mulig å samdeklarere elektronisk etter samme prinsipper som tidligere.

Samdeklarering er å føre deklarert farlig avfall av samme type over på en felles samledeklarasjon ved viderelevering av avfallet. Merk at det fortsatt er slik at alt avfall først skal være deklarert fra produsent på vanlig måte.

Farlig avfall som omfattes av refusjons- og/eller bransjeordninger skal ikke samdeklareres. Dette gjelder f.eks. spillolje og PCB-holdige isolerglassruter*. Bortsett fra for refusjonsberettiget spillolje (7011) er det ikke lagt inn begrensninger i systemet for hva slags avfall som kan samdeklareres. Det er derfor viktig at den som samdeklarerer kun gjør dette for avfall som kan samdeklareres, og at det kun er avfall av samme type som inngår i en samledeklarasjon.  

Mottakere som skal samdeklarere må opptre som produsent for å opprette en samledeklarasjon. Skjemaet finnes der man finner skjema for ny deklarasjon.

Hvem kan samdeklarere?

Det er kun mottakere av deklarert farlig avfall som kan samdeklarere. Virksomheter som leverer farlig avfall (produsenter) har ikke anledning til å samdeklarere og  skal fylle ut vanlige skjemaer slik som tidligere.

Det er ikke et krav å samdeklarere, men dersom det gjøres, skal det samdeklareres elektronisk i Avfallsdeklarering.no på samledeklarasjonsskjemaet som finnes i løsningen, ikke på det tidligere PDF-skjemaet.

 

*Kommunale mottak kan samdeklarere PCB-ruter dersom de har avtalt dette med returselskapet.

Mer informasjon finnes i veileder.