Spilloljemodulen er klar primo september 2018

Løsningen for elektronisk søknad om refusjon for spillolje er klar primo september og er en integrert del av Avfallsdeklarering.no.

Tre refusjonsanlegg har sagt seg villig til å være pilotbrukere. De er nå i gang med å bruke løsningen. Pilotene er stort sett fornøyd, men har kommet med noen forbedringspunkter som vi tar til følge før alle får tilgang.

Dersom alt går etter planene skal anmodning om refusjon for refusjonsberettiget spillolje som sendes etter 1. oktober gjøres elektronisk. Vi vil bekreftet dette når vi åpner for alle refusjonsanleggene.


Avfallsmottak

  • 1
No items to display

Last ned avfallsmottak XML

Last ned avfallsmottak CSV (Excel)