Innhold

Avfallsmottak

Med få unntak kreves det tillatelse fra myndighetene til å ta imot farlig og/eller radioaktivt avfall. Listen nedenfor er hentet fra myndighetenes database over godkjente virksomheter.

Avfallsmottakere som ikke finner sine anlegg på listen skal ta kontakt med den myndigheten (Miljødirektoratet, Statens strålevern eller Fylkesmannen) som har gitt tillatelsen, for å få rettet opp dette. Kommunale avfallsanlegg som drives i henhold til avfallsforskriften § 11-7, e) skal ta kontakt med Fylkesmannen.

Avfallsprodusenter som ikke finner sine mottakere på listen skal ta kontakt med mottakeren for avklaringer.

Bedrifter som driver næringsvirksomhet kan ha organisasjonsnummer på flere nivåer. Det gjelder også for avfallsprodusenter og avfallsmottakere. I Avfallsdeklarering.no brukes organisasjonsnummer på lavest mulig nivå for å skille bedrifter/avdelinger fra hverandre på en entydig måte. Man finner disse numrene ved å søke på organisasjonsnummer på www.brreg.no. På siden «Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret» finner man lenken "Oversikt over registrerte virksomheter". Klikk på lenken for å få oversikt.

 

Last ned avfallsmottak XML

Last ned avfallsmottak CSV (Excel)