Tidligere innsamlere fjernes fra listen over avfallsmottak 

Tillatelser til innsamling av farlig avfall opphørte fra 1. januar 2016. Som en følge av dette fjernes nå tidligere innsamlervirksomheter fra lista over mottak i Avfallsdeklarering.no. Mottak som avfallet transporteres til må da føres opp som mottak i Avfallsdeklarering, og tidligere innsamler føres opp som transportør. Fullmakter som allerede er innhentet vil fortsatt opprettholdes og være tilgjengelige for transportøren. Nye fullmakter som skal gis, må nå gis til transportøren under rollen konsulent i Administrasjonsmodulen.

Avfallsmottak

  • 1
No items to display

Last ned avfallsmottak XML

Last ned avfallsmottak CSV (Excel)