6/9/2023 5:31:46 PM

NB! Brukerstøtte har telefontid mandager, tirsdager og torsdager.

 

Henvendelser til brukerstotte@avfallsdeklarering.no besvares som tidligere.

Merking av faktura og riktig fakturaadresse

Publisert: 6/5/2020 - Tilbake til artikkeliste

Avfallsmottak som ønsker spesiell merking av faktura, bes registrere merkingen i feltet "Faktura fritekst" i Avfallsdeklarering/Admin.modul/Bedriftsprofil. Riktig fakturaadresse registreres også i Bedriftsprofil.

 

Miljødirektoratet får av og til tilbakemelding fra avfallsmottak om at de ønsker bestemt merking av faktura på deklarasjonsgebyr. Det er avfallsmottaket selv som må registrere spesiell merking. Det gjøres i bedriftsprofilen som finnes i administrasjonsmodulen. Merkingen registreres i feltet "Faktura fritekst". Riktig fakturaadresse registreres også i bedriftsprofil, hvis den er en annen enn postadressen.

Miljødirektoratet får av og til tilbakemelding fra avfallsmottak om at de ønsker bestemt merking av faktura på deklarasjonsgebyr. Det er avfallsmottaket selv som må registrere spesiell merking. Det gjøres i bedriftsprofilen som finnes i administrasjonsmodulen. Merkingen registreres i feltet "Faktura fritekst". Riktig fakturaadresse registreres også i bedriftsprofil, hvis den er en annen enn postadressen.