6/9/2023 5:31:46 PM

NB! Det blir ikke utbetaling av refusjon for spillolje i juli på grunn av ferieavvikling.

 

NB! Brukerstøtte har telefontid mandager, tirsdager og torsdager.

Henvendelser til brukerstotte@avfallsdeklarering.no besvares som tidligere.

Veiledere

Veiledere for bruk av Avfallsdeklarering.no

Kort brukerveiledning: Kom i gang

Brukerveiledning: Avfallsdeklarering.no

Short user guide in English: Getting started

Spilloljerefusjon brukerveiledning

Spilloljerefusjon  vilkår

Samdeklarering: Brukerveiledning

 

Flere brukernavn - glemt passord?

Når brukere som har flere brukernavn har glemt passordet, kan de ikke klikke på Glemt passord i innloggingsdialogen. De må i stedet skrive https://dek.avfallsdeklarering.no/ i nettleseren. Deretter må de registrere Bruker-ID og klikke Glemt passord. Bruker-ID er tallkoden som ble tildelt i e-post da brukeren ble opprettet som bruker. Klikk på lenken for å se nærmere beskrivelse med bilder.

 

Viktig! Logg deg helt ut av altinn.no før du går til avfallsdeklarering.no og logger inn i administrasjonsmodulen

Det er viktig å logge helt ut av www.Altinn.no før man går til www.avfallsdeklarering.no og logger inn i administrasjonsmodulen. Hvis man ikke gjør det, går man i en loop og kommer ikke videre.

 

Veiledere fra Miljødirektoratet

Veiledere om håndtering av farlig avfall

Klassifisere farlig avfall - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 

Faktaark fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har en del informasjonsmateriell om farlig avfall, for enkelte bransjer. Dette kan være til hjelp ved deklarering.

Deklarering av farlig avfall

Avfallsdeklarering.no - faktaark 

Farlig avfall fra bygg og anlegg 

Håndtering av farlig avfall

 

Veiledere fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Veileder 13: Veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten

Stråleverninfo 6.12 Radioaktivt avfall og utslipp fra sykehus og forskningsinstitusjoner

 

Eksterne veiledere

Her finnes lenke til en bransjeorganisasjon som har utarbeidet egen veileder. Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet tar ikke ansvar for innholdet i denne.

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten - Offshore Norge