Innhold

Om nettstedet

 

Avfallsdeklarering.no er den elektroniske løsningen for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen er primært laget for avfallsprodusenter og avfallsmottakere som har plikt til å deklarer og ta imot farlig avfall og radioaktivt avfall.

Myndighetene og andre som har behov for data om deklarert farlig avfall og radioaktivt avfall, vil finne dem her.