Innhold

Ny versjon av brukerveiledningen er lagt ut

I den nye versjonen er kapittel 2.4.1 Innsamlere oppdatert.

Brukerveiledning

Avfallsforskriften kapittel 11 ble endret med virkning fra 1. januar 2016. Endringen medførte bl.a. at innsamlere av farlig avfall ikke lenger trenger tillatelse for å samle inn farlig avfall. Til tross for dette vil de virksomhetene som har hatt tillatelse til å samle inn farlig avfall inntil videre stå på oversikten over mottak i Avfallsdeklarering.no.

Det betyr at disse virksomhetene skal registrere seg som «avfallsmottak» når de oppretter en bedriftsprofil. Dette skyldes et etterslep på registrering av papirdeklarasjoner og funksjonalitetene vi har for dette. Når vi er ferdige med å registrere inn opplysningene fra papirskjemaene vil vi konvertere bedriftsprofilen til tidligere innsamlere fra «avfallsmottak» til «konsulent». Vi presiserer at dette gjelder innsamlere som har hatt tillatelse og som står i listen over mottak som ligger under fanen «avfallsmottak» på Avfallsdeklarering.no. Vi vil overføre fullmaktene som er opprettet før vi konverterer fra mottak til konsulent slik at de ikke må opprettes på nytt. Innsamlere som også har anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall skal fortsatt være registrert som mottak.

Så lenge virksomheten har rollen som avfallsmottak i Avfallsdeklarering.no har den også de samme rettighetene i løsningen som mottakene. Det betyr at den kan stå som første mottaker av farlig avfall og med det ha mulighet til å korrigere og godkjenne deklarasjoner for avfall som mottas. Dette gjelder bare i en overgangsperiode. For å redusere feilregistrering oppfordrer vi virksomheten om å be produsenten velge det faktiske mottaket fra mottakerlista. Tilsvarende bør det faktiske mottaket velges i de tilfellene der virksomheten deklarerer på vegne av produsent.