Innhold

Kontakt

 

Brukerstøtte

Telefon: 951 61 748
E-post: brukerstotte@avfallsdeklarering.no

Miljødirektoratet
Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim

Besøk: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
            Strømsveien 96, 0663 Oslo

Telefon: 03400 / 73 58 05 00
E-post: post@miljodir.no
Faks: 73 58 05 01
        
Statens strålevern
Grini næringspark 13
1361 Østerås

Telefon: 67 16 25 00
E-post: nrpa@nrpa.no