Innhold

Fakturaspesifikasjon - Kolonneoverskriften Faktura kan være kilde til forvirring

Fra og med siste fakturering kan fakturamottaker se fakturagrunnlaget ved å klikke på lenken Faktura på arbeidsflaten.

I vinduet Fakturaspesifikasjon finnes en tabell. Kolonneoverskriften "Faktura" som finnes lengst til venstre i tabellen, kan være kilde til forvirring. Her kommer en oppklaring:

I kolonnen Faktura finner man ordrenummer som tilsvarer Ordrenr på fakturaen. Det er altså ikke fakturanr, som man lett kan tolke det som. Vi skal rette opp dette i neste versjon, slik at kolonneoverskriften blir Ordrenr. Vi beklager at dette kan misforstås.