Tidligere innsamlere fjernes fra listen over avfallsmottak

Publisert: 02.07.2018 - Tilbake til artikkeliste

Tillatelser til innsamling av farlig avfall opphørte fra 1. januar 2016. Som en følge av dette fjernes nå tidligere innsamlervirksomheter fra lista over mottak i Avfallsdeklarering.no. Mottak som avfallet transporteres til må da føres opp som mottak i Avfallsdeklarering, og tidligere innsamler føres opp som transportør. Fullmakter som allerede er innhentet vil fortsatt opprettholdes og være tilgjengelige for transportøren.

Nye fullmakter

Når det skal opprettes nye fullmakter, må transportøren (tidligere innsamler/mottak) sende forespørsel om fullmakt til produsent (ev. annet mottak). Dette er måten nye fullmakter kan tildeles på, til tidligere innsamler.