6/9/2023 5:31:46 PM

NB! Det blir ikke utbetaling av refusjon for spillolje i juli på grunn av ferieavvikling.

 

NB! Brukerstøtte har telefontid mandager, tirsdager og torsdager.

Henvendelser til brukerstotte@avfallsdeklarering.no besvares som tidligere.

Oppsummering etter demomøte for ny avfallsdeklarering.no

Publisert: 7/5/2024 - Tilbake til artikkeliste

Miljødirektoratet viser til teams-møte 12. juni der vi demonstrerte fra ny løsning for avfallsdeklarering.no, så langt vi foreløpig har kommet.  

Her er et opptak av teams-møtet for de som ikke hadde anledning til å delta.  

Her er lenke til dokumentet med spørsmål som kom i møtet, med svar så langt vi nå har mulighet til å svare.  

Når det gjelder videre tidsløp for arbeidet, vil vi komme tilbake til dette etter sommeren. 

 

Vi takker for deltakelse og engasjement! Har dere viktige behov som dere ønsker å formidle, send oss en e-post til: avf@miljodir.no

God sommer!